משק אלפרט מושב בית גמליאל 63

we produce unique all-natural Passion Fruit Jam

PASIFLORA

Moshav Beit Gamlel 63

   08-9427996,054-526139

Email:info@pasiflora.co.il     Back home

PASIFLORA